ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7.00.............7.15
7.20.............7.35
7.40.............7.55
8.00.............8.15
8.20.............8.35
8.40.............8.55
9.00.............9.15
9.30.............9.45
10.00...........10.15
10.30...........10.45
11.00...........11.15
11.30...........11.45
12.00...........12.15
12.30...........12.45
13.00...........13.15
13.20...........13.35
13.40...........13.55
14.00...........14.15
14.20...........14.35
14.40...........14.55
15.00...........15.15
16.00...........16.15
17.00...........17.15
18.00...........18.15
19.00...........19.15
20.00...........20.15
21.00...........21.15
21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7.00.............7.15
7.20.............7.35
7.40.............7.55
8.00.............8.15
8.20.............8.35
8.40.............8.55
9.00.............9.15
9.30.............9.45
10.00...........10.15
10.30...........10.45
11.00...........11.15
11.30...........11.45
12.00...........12.15
12.30...........12.45
13.00...........13.15
13.20...........13.35
13.40...........13.55
14.00...........14.15
14.20...........14.35
14.40...........14.55
15.00...........15.15
16.00...........16.15
17.00...........17.15
18.00...........18.15
19.00...........19.15
20.00...........20.15
21.00...........21.15
21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
8.00..............8.15
9.00..............9.15
10.00.............10.15
11.00.............11.15
12.00.............12.15
13.00.............13.15
14.00.............14.15
15.00.............15.15
17.00.............17.15
19.00.............19.15
21.30


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 13/9/2021