ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7.00.............7.15
7.20.............7.35
7.40.............7.55
8.00.............8.15
8.30.............8.45
9.00.............9.15
9.30.............9.45
10.00...........10.15
10.30...........10.45
11.00...........11.15
11.30...........11.45
12.00...........12.15
12.30...........12.45
13.00...........13.15
13.20...........13.35
13.40...........13.55
14.00...........14.15
14.20...........14.35
14.40...........14.55
15.00...........15.15
15.30...........15.45
16.00...........16.15
16.30...........16.45
17.00...........17.15
17.30...........17.45
18.00...........18.15
18.30...........18.45
19.00...........19.15
19.30...........19.45
20.00...........20.15
20.30...........20.45
21.00...........21.15
21.30


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
8.00..............8.15
9.00..............9.15
10.00.............10.15
11.00.............11.15
12.00.............12.15
13.00.............13.15
14.00.............14.15
15.00.............15.15
17.00.............17.15
19.00.............19.15
21.00.............21.15
21.30


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ