ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7.00.............7.15
7.20.............7.35
7.40.............7.55
8.00.............8.15
8.20.............8.35
8.40.............8.55
9.00.............9.15
9.30.............9.45
10.00...........10.15
10.30...........10.45
11.00...........11.15
11.30...........11.45
12.00...........12.15
12.30...........12.45
13.00...........13.15
13.20...........13.35
13.40...........13.55
14.00...........14.15
14.20...........14.35
14.40...........14.55
15.00...........15.15
15.30...........15.45
16.00...........16.15
16.30...........16.45
17.00...........17.15
17.30...........17.45
18.00...........18.15
18.30...........18.45
19.00...........19.15
19.30...........19.45
20.00...........20.15
20.30...........20.45
21.00...........21.15
21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
8.00..............8.15
9.00..............9.15
10.00.............10.15
11.00.............11.15
12.00.............12.15
13.00.............13.15
14.00.............14.15
15.00.............15.15
17.00.............17.15
19.00.............19.15
21.00.............21.15
21.30


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 13/9/2022