ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ          ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ
7.40..............7.55ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ