ΧΩΡΙΣΤΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
 ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20.............6.35 
7.00...Α.Γ.......7.15
7.45...Α.Γ.......8.00
8.45...Α.Γ.......9.00
10.00..Α.Γ.......10.15
12.00..Α.Γ.......12.15
13.15..Α.Γ.......13.30
14.00..ΣΧΟΛΙΚΟ...14.15
14.30..Α.Γ.......14.45 
16.30..Α.Γ.......16.45 
20.25............20.40

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20.............6.35
7.00...Α.Γ.......7.15
7.45...Α.Γ.......8.00
8.45...Α.Γ.......9.00
10.00..Α.Γ.......10.15
12.00..Α.Γ.......12.15
13.15..Α.Γ.......13.30
14.00..ΣΧΟΛΙΚΟ...14.15
14.30..Α.Γ.......14.45
16.45..Α.Γ.......17.00
19.25..Α.Γ.......19.40
21.15..Α.Γ.......21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ 
7.45...Α.Γ.......8.00
10.00..Α.Γ.......10.15
12.00..Α.Γ.......12.15
14.30..Α.Γ.......14.45
17.30..Α.Γ.......17.45
20.30..Α.Γ.......20.45

 ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 11/9/2023