ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
 ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20.............6.35 
7.00...Α.Γ.......7.15
10.00..Α.Γ.......10.15
12.00............12.15
14.30..Α.Γ.......14.45 
19.30............19.45 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ 
9.00.............9.15 
11.30............11.45
19.30............19.45


 ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ