ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.10.................7.25
8.15.................8.30
9.00.................9.35
10.30................11.00
12.30................12.45
13.10................13.30
14.45................15.00
18.45................19.15
21.15................21.45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.10.................7.25
8.15.................8.30
9.00.................9.35
10.30................11.00
12.30................12.45
13.10................13.30
14.45................15.00
17.00................17.30
18.45................19.15
20.45................21.00


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.15.................7.40
9.00.................9.35
12.30................13.00
15.05................15.30
18.00................18.30
21.15................21.40

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 13/9/2021