ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.10.................7.25
9.00.................9.35
11.30................12.00
13.10................13.30
15,05................15.35
18.45................19.00


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
8.00.................8.15
10.15................10.30
15.05................15.20
18.45................19.00

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ