ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κ.ΑΓΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ

6.45...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....7.05
7.30...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....8.00
9.00.................9.15
11.30................11.45
13.10................13.30
15.05................15.20
18.45................19.00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
8.00.................8.15
10.15................10.30
15.05................15.20
18.45................19.00

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ