Κ.ΑΓΡΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
6.45...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....7.15
7.30...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....8.00
9.00.................9.20
11.30..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....12.00
13.10................13.30
14.15..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....14.40
15.05................15.30
18.45................19.00
21.15................21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
6.45...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....7.15
7.30...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....8.00
9.00.................9.20
11.30..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....12.00
13.10................13.30
14.15..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....14.40
15.05................15.30
17.00................17.15
18.45................19.00
21.15................21.30ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.15.................7.40
9.00.................9.35
12.30................13.00
15.05................15.30
18.00................18.30
21.15................21.40

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 13/9/2021