ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ

7.00.....ΠΑΝ........7.15
8.30.....ΠΑΝ........8.45
10.30....ΠΑΝ........10.45
14.30....ΠΑΝ........14.45
17.30....ΠΑΝ........17.45


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ
8.40................8.55
12.25...............12.40
17.30...............17.45

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.