ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ……..ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ


7.00....Μ.Σ........7.15
8.00....M.Σ.Ε......8.20
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
12.30...Ε.Σ.Μ......12.45
14.40...Ε.Σ.Μ......14.55ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
8.25....Μ.Σ.Ε......8.35
11.00...Μ.Σ.Ε......11.10
14.30...Μ.Σ.Ε......14.40

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ