Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ……..ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
7.00....Μ.Σ........7.15
8.00....M.Σ.Ε......8.20
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
11.00...Ε.Σ.Μ......11.15
12.30...Σ.Μ.Ε......12.45
14.40...Ε.Σ.Μ......14.55
18.00...Ε.Σ.Μ......18.15
20.00...Ε.Μ.Σ......20.15

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ……..ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
7.00....Μ.Σ........7.15
8.00....M.Σ.Ε......8.15
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
11.00...Ε.Σ.Μ......11.15
12.30...Σ.Μ.Ε......12.45
14.40...Ε.Σ.Μ......14.55
18.00...Ε.Σ.Μ......18.10
20.40...Ε.Μ.Σ......20.55

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
12.30...Ε.Σ.Μ......12.45
15.00...Ε.Σ.Μ......15.15
20.00...Ε.Σ.Μ......20.15

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 13/9/2021