ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΓ.ΣΑΒΒΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
7.00...............7.10
8.00....M.Σ.Ε......8.20
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
12.30...Ε.Σ.Μ......12.45
14.40...Ε.Σ.Μ......14.50ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
8.25....Μ.Σ.Ε......8.35
11.00...Μ.Σ.Ε......11.10
14.30...Μ.Σ.Ε......14.40

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Μ.Σ.Ε = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ- ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
Ε.Σ.Μ = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ
Σ.Μ.Ε = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ.