ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ


7.30................7.45
8.30................8.45
12.30...............12.45
18.00...............18.15

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
9.15................9.40
13.00...............13.30
18.00...............18.30

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΧΟΛΙΚΟ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ.