ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ


7.25................7.40
8.25................8.40
10.30...............10.45
12.30...............12.45
13.20.....ΣΧΟΛΙΚΟ...13.35
14.20...............14.35
16.25...............16.40
18.00...............18.15

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
7.45................8.00
12.30...............13.00
18.00...............18.15

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΧΟΛΙΚΟ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ.