ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ      ΑΠΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ.
7.30.............7.45
8.15.............8.30
10.30............10.45
13.20............13.35
14.30............14.45
18.00............18.15


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ      ΑΠΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ
9.15.............9.30
13.00............13.15
18.00............18.15


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ