ΔΙ.ΠΑ.Ε

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε
8.00.................8.15
9.00.................9.15
10.00................10.15
11.00................11.15
12.00................12.15
13.00................13.15
14.00................14.15
15.00................15.15
16.00................16.15
17.00................17.15
18.00................18.15


ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/9/2022

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.