ΔΙ.ΠΑ.Ε

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε
8.00.................8.15
9.00.................9.15
10.00................10.15
11.00................11.15
12.00................12.15
12.55................13.15
13.55................14.15
14.55................15.15
15.45................16.15
16.55................17.15
17.55................18.15


ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 18/10/2021

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.