ΘΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ          ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

8.50..............9.05
14.00.............14.20


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
7.10..............7.25
8.50...ΒΑΘΥΛΑΚΟ...9.05
13.15..ΒΑΘΥΛΑΚΟ...13.40

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 18/6/2024