ΘΕΡΙΝΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.20.................8.00 *
9.00.................9.30 *
12.30................12.45
14.20................14.50
17.00................17.30 *
18.30................19.00 *
21.15................21.45 *ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.15.................7.40
9.00.................9.35
12.30................13.00
14.30................15.00
18.00................18.30
21.15................21.40

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
*ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ