ΘΕΡΙΝΑ Κ.ΑΓΡΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.20...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....7.45
9.00.................9.20
11.30..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....12.00
13.15................13.30
14.20................14.35
17.00................17.15
18.30................18.45
21.15................21.30


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.15.................7.30
9.00.................9.15
12.30................12.45
14.30................14.45
18.00................18.15
21.15................21.30

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 18/6/2024