ΘΕΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7.00.............7.15
7.30.............7.45
8.00.............8.15
8.30.............8.45
9.00.............9.15
9.30.............9.45
10.00...........10.15
10.30...........10.45
11.00...........11.15
11.30...........11.45
12.00...........12.15
12.30...........12.45
13.00...........13.15
13.30...........13.45
14.00...........14.15
14.30...........14.45
15.00...........15.15
16.00...........16.15
17.00...........17.15
18.00...........18.15
19.00...........19.15
20.00...........20.15
21.00...........21.15
21.45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7.00.............7.15
7.30.............7.45
8.00.............8.15
8.30.............8.45
9.00.............9.15
9.30.............9.45
10.00...........10.15
10.30...........10.45
11.00...........11.15
11.20...........11.35
11.40...........11.55
12.00...........12.15
12.20...........12.35
12.40...........12.55
13.00...........13.15
13.30...........13.45
14.00...........14.15
14.30...........14.45
15.00...........15.15
16.00...........16.15
17.00...........17.15
18.00...........18.15
19.00...........19.15
20.00...........20.15
21.00...........21.15
21.45ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
8.00..............8.15
9.00..............9.15
10.00.............10.15
11.00.............11.15
12.00.............12.15
13.00.............13.15
14.00.............14.15
15.00.............15.15
17.00.............17.15
19.00.............19.15
21.00.............21.15
21.45


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ