ΘΕΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ
7.00.....ΠΑΝ........7.15
8.30.....ΠΑΝ........8.45
10.30....ΠΑΝ........10.45
12.30...............12.45
14.30....ΠΑΝ........14.45
17.00....ΠΑΝ........17.15
20.00...............20.15ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ
8.30.....ΠΑΝ........8.45
10.30....ΠΑΝ........10.45
14.30....ΠΑΝ........14.45
17.00....ΠΑΝ........17.15
19.30...............19.45

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 18/6/2024