ΘΕΡΙΝΑ Ν.ΣΕΒ-ΜΑΥΡΟΒ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ……..ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
6.50….Μ.Σ.Ε……7.00
8.00….M.Σ.Ε……8.20
9.15….Σ.Μ.Ε……9.35
11.00…Ε.Σ.Μ……11.15
12.30…Ε.Σ.Μ……12.45
14.40…Ε.Σ.Μ……14.55
20.00…Ε.Μ.Σ……20.15


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ……..ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
9.15….Σ.Μ.Ε……9.35
12.30…Σ.Μ.Ε……12.45
15.00…Ε.Σ.Μ……15.15
20.00…Ε.Σ.Μ……20.15

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σ.Μ.Ε ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
Ε.Σ.Μ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ
M.Σ.Ε ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 18/6/2024