ΘΕΡΙΝΑ ΧΩΡΙΣΤΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ KΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
 ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20.............6.35 
7.15...Α.Γ.......7.30
8.45...Α.Γ.......9.00
10.00..Α.Γ.......10.15
12.00..Α.Γ.......12.15
13.15..Α.Γ.......13.30 ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ
14.30..Α.Γ.......14.45 
17.25..Α.Γ.......17.40 
21.25............21.40


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ 
7.45...Α.Γ.......8.00
10.00..Α.Γ.......10.15
12.00..Α.Γ.......12.15
14.30..Α.Γ.......14.45
17.30..Α.Γ.......17.45
20.30..Α.Γ.......20.45

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 18/6/2024