ΘΕΡΙΝΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ      ΑΠΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ.
7.30.............7.45
8.15.............8.30
9.30.............10.00
10.45............11.00
12.15............12.30
13.15............13.30 ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ
14.35............14.50
17.30............17.45
19.30............19.45
21.15............21.30


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ      ΑΠΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ
7.45.............8.15
10.30............10.45
12.30............12.45
14.30............14.45
18.00............18.30
20.40............20.55

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 18/6/2024