ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.15............... 7.50
9.00................9.30
12.30...............12.45
14.20...............14,45
17.00...............17.30
21.15...............21.45
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.15................7.50
9.00................9.30
12.30...............12.45
15.05...............15.30
18.00...............18.30
21.15...............21.45


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ


ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΠΟ 16/6
ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
14.45 Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
ΑΛΛΑΖΕΙ   ΣΕ
14.20 ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
14.35 ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
14.45 ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ