ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.15............... 7.50
9.00................9.30
12.30...............12.45
14.45...............15.15
17.00...............17.30
21.15...............21.45
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.15................7.50
9.00................9.30
12.30...............12.45
15.05...............15.30
18.00...............18.30
21.15...............21.45


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ