ΘΕΡΙΝΑ ΧΩΡΙΣΤΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20.............6.35
7.10...Α.Γ.......7.30
8.45...Α.Γ.......9.00
10.00..Α.Γ.......10.15
12.00..Α.Γ.......12.15
14.30..Α.Γ.......14.45
17.25..Α.Γ.......17.40
21.25..Α.Γ.......21.40

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ 
7.45...Α.Γ.......8.00
10.00..Α.Γ.......10.15
12.00..Α.Γ.......12.15
14.30..Α.Γ.......14.45
17.30..Α.Γ.......17.45
20.30..Α.Γ.......20.45

 ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/2022