ΘΕΡΙΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ          ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
8.50..............9.05
13.15.............13.30


ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/22