ΘΕΡΙΝΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ.
7.30.............7.45
8.15.............8.30
9.30.............10.00
10.45............11.00
12.15............12.30
14.35............14.50
17.30............17.45
21.15............21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ      ΑΠΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ
7.45.............8.15
10.30............10.45
12.30............12.45
14.30............14.45
18.00............18.30
20.40............20.55

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/2022