ΘΕΡΙΝΑ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ……..ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
6.50....Μ.Σ.Ε......7.00
8.00....M.Σ.Ε......8.10
9.15....Σ.Μ.Ε......9.25
ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ 11.00.Ε.Σ.Μ.11.20
12.30...Ε.Σ.Μ......12.50
14.40...Ε.Σ.Μ......15.00
20.00...Ε.Σ.Μ......20.20

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
12.30...Ε.Σ.Μ......12.45
15.00...Ε.Σ.Μ......15.15


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/2022