ΘΕΡΙΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ

7.45................7.55
9.30................9.45
11.00..ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ..11.15
13.00...............13.15
14.35...............15.00
19.00...............19.15

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
7.45................8.00
12.30...............13.00
18.00...............18.15

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/22