ΘΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ          ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
8.50..............9.20
13.15.............13.40


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

8.50...ΒΑΘΥΛΑΚΟ...9.20
13.15..ΒΑΘΥΛΑΚΟ...13.40


ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/2022