ΘΕΡΙΝΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.20.................8.00
9.00.................9.30
12.30................12.45
14.20................14.50
17.00................17.30
21.15................21.45


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.15.................7.40
9.00.................9.35
12.30................13.00
15.05................15.30
18.00................18.30
21.15................21.40

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/22

*ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 12.30 ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ