ΘΕΡΙΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΓ.ΣΑΒΒΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
6.50....M.Σ.Ε......7.10
8.00....M.Σ.Ε......8.20
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
11.00..............11.15
12.30...Ε.Σ.Μ......12.45
14.40...Ε.Σ.Μ......14.50
18.00..............18.10
20.00...Ε.Σ.Μ......20.20


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
7.00...............7.10
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
12.30...Ε.Σ.Μ......12.45
15.00...Ε.Σ.Μ......15.15
20.00..............20.10

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/22

Μ.Σ.Ε = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ- ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
Ε.Σ.Μ = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ
Σ.Μ.Ε = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ.