ΘΕΡΙΝΑ Κ. ΑΓΡΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.20...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....7.45
9.00.................9.15
11.30..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....11.45
13.15................13.30
14.20................14.35
17.00................15.15
21.15................21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.15.................7.30
9.00.................9.15
12.30................12.45
15.05................15.20
18.00................18.15
21.15................21.30

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/2022