ΘΕΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/22

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
           ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7:00...........7.15
7:30...........7.45
8:00...........8.15
8:30...........8.45
9:00...........9:15
9:30...........9:45
10:00..........10:15
10:30..........10:45
11:00..........11:15
11:30..........11:45
12:00..........12:15
12:30..........12:45
13.00..........13.15
13.30..........13.45
14.00..........14.15
14.30..........14.45
15.00..........15.15
16.00..........16.15
17.00..........17.15
18.00..........18.15
19.00..........19.15
20.00..........20.15
21.00..........21.15
21.45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7:00...........7.15
7:30...........7.45
8:00...........8.15
8:30...........8.45
9:00...........9:15
9:30...........9:45
10:00..........10:15
10:30..........10:45
11:00..........11:15
11.20..........11.40
11.40..........11.55
12.00..........12.15
12.20..........12.35
12.40..........12.55
13.00..........13.15
13.30..........13.45
14.00..........14.15
14.30..........14.45
15.00...........15.15
16.00...........16.15
17.00...........17.15
18.00...........18.15
19.00...........19.15
20.00...........20.15
21.00...........21.15
21.45


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
8.00..............8.15
9.00..............9.15
10.00.............10.15
11.00.............11.15
12.00.............12.15
13.00.............13.15
14.00.............14.15
15.00.............15.15
17.00.............17.15
19.00.............19.15
21.45


ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 20/6/22