ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7.00.............7.15
7.30.............7.45
8.00.............8.15
8.30.............8.45
9.00.............9.15
10.00...........10.15
11.00...........11.15
12.00...........12.15
13.00...........13.15
13.30...........13.45
14.00...........14.15
14.30...........14.45
15.00...........15.15
17.00...........17.15
20.00...........20.15ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
8.00..............8.15
10.30.............10.45
12.00.............12.15
14.00.............14.15
17.00.............17.15
20.00.............20.15

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ