ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
9.00.................9.15
12.00................12.15ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ