ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ.ΣΑΒΒΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
6.50.....Μ.Σ.Ε.......7.10
8.00.....Μ.Σ.Ε.......8.20
9.15.....Μ.Σ.Ε.......9.35
11.00................11.15
12.30....Ε.Σ.Μ.......12.45
14.40....Ε.Σ.Μ.......15.00
18.00....Ε.Σ.Μ.......18.15
20.00....Μ.Σ.Ε.......20.20

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
6.50.....Μ.Σ.Ε.......7.10
8.00.....Μ.Σ.Ε.......8.20
9.15.....Μ.Σ.Ε.......9.35
11.00................11.15
12.30....Ε.Σ.Μ.......12.45
14.30....Ε.Σ.Μ.......15.00
20.00....Μ.Σ.Ε.......20.20

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Μ.Σ.Ε = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ- ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
Ε.Σ.Μ = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ

TO ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 11.00 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΓ.ΣΑΒΒΑ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ.