ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
7.45.................7.55
9.30.................9.45
13.00...............13.15
14.35...............15.00
19.00...............19.15

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
9.30.................9.45
14.35...............15.00
18.00...............18.30


ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ