ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ       ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
7.30...............7.45
13.15.............13.30
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ