ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11/2020

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ

8.30................8.45
12.30...............12.45
18.00...............18.15

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
9.15................9.40
13.00...............13.30
18.00...............18.30

ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ