ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11/2020
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20.............6.35
7.00...Α.Γ.......7.15
10.00..Α.Γ.......10.15
14.30..Α.Γ.......14.45
19.30............19.45


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
9.00.............9.15
11.30............11.45
19.30............19.45


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ