ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20.............6.35
7.15....Α.Γ......7.30
8.45.............9.00
10.00...Α.Γ......10.20
12.00...Α.Γ......12.20
14.30...Α.Γ......14.45
17.25...Α.Γ......17.40
21.25...Α.Γ......21.40

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ

7.15....Α.Γ......7.30
8.45.............9.00
10.00...Α.Γ......10.20
12.00...Α.Γ......12.20
14.30...Α.Γ......14.45
16.30............16.45
20.25............20.40


ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ