ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ

  • ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ
  • ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ
  • ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΑΒΒΑΤΟ
  • ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
7.00.....Μ.Σ.......7.15
8.00.....M.Σ.Ε.....8.20
9.15.....Σ.Μ.Ε.....9.35
11.00....Ε.Σ.Μ.....11.10
12.30....Σ.Μ.Ε.....12.45
14.40....Ε.Σ.Μ.....14.50
18.00....Ε.Σ.Μ.....18.10
20.00....Ε.Μ.Σ.....20.10

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ……..ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
7.00....Μ.Σ........7.15
8.00....M.Σ.Ε......8.20
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
11.00...Ε.Σ.Μ......11.10
12.30...Σ.Μ.Ε......12.45
14.40...Ε.Σ.Μ......14.50
18.00...Ε.Σ.Μ......18.10
20.40...Ε.Μ.Σ......20.50

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
8.00....M.Σ.Ε......8.20
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
11.00...Ε.Σ.Μ......11.10
12.30...Σ.Μ.Ε......12.45
14.40...Ε.Σ.Μ......14.50
20.00...Ε.Μ.Σ......20.10

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ- ΕΟΡΤΩΝ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
8.25....Μ.Σ.Ε......8.35
11.00...Μ.Σ.Ε......11.10
14.30...Μ.Σ.Ε......14.40

Μ.Σ.Ε = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ- ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
Ε.Σ.Μ = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ
Μ.Σ   = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ