ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

  • ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ
  • ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ
  • ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΑΒΒΑΤΟ
  • ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20.............6.35
7.00....Α.Γ......7.15
7.45....Α.Γ......8.00
8.45.............9.00
10.00...Α.Γ......10.15
12.00...Α.Γ......12.15
13.15............13.30
14.00..ΣΧΟΛΙΚΟ...14.15
14.30...Α.Γ .....14.45
16.30............16.45
20.25............20.40

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20.............6.35
7.00...Α.Γ.......7.15
7.45...Α.Γ.......8.00
8.45.............9.00
10.00..Α.Γ.......10.15
12.00..Α.Γ.......12.15
13.15............13.30
14.00..ΣΧΟΛΙΚΟ...14.15
14.30..Α.Γ.......14.45
16.45..Α.Γ.......17.00
19.25............19.40
21.15..Α.Γ.......21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ

7.15....Α.Γ......7.30
8.45.............9.00
10.00...Α.Γ......10.15
12.00...Α.Γ......12.15
14.30...Α.Γ......14.45
16.30............16.45
20.25............20.40


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ- ΕΟΡΤΩΝ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
9.00.............9.15
11.30............11.45
19.30............19.45