ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
7.00................7.15
8.25................8.40
10.30...............10.45
12.30...............12.45
13.20...ΣΧΟΛΙΚΟ.....13.35
14.00...ΣΧΟΛΙΚΟ.....14.15
14.20...............14.35
16.25...............16.40
18.00...............18.15

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
9.30.................9.45
14.35...............15.00
18.00...............18.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ- ΕΟΡΤΩΝ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
9.15................9.40
13.00...............13.30
18.00...............18.30

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ.