ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ.ΣΑΒΒΑ

  • ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ
  • ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ
  • ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΑΒΒΑΤΟ
  • ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
7.00...............7.10
8.00.....M.Σ.Ε.....8.20
9.15.....Σ.Μ.Ε.....9.35
11.00....Ε.Σ.Μ.....11.10
12.30....Σ.Μ.Ε.....12.45
13.20..............13.30
14.40....Ε.Σ.Μ.....14.50
18.00....Ε.Σ.Μ.....18.10
20.00....Ε.Μ.Σ.....20.10

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
7.00...............7.10
8.00....M.Σ.Ε......8.20
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
11.00...Ε.Σ.Μ......11.10
12.30...Σ.Μ.Ε......12.45
13.20..............13.30
14.40...Ε.Σ.Μ......14.50
17.00..............17.10
18.00...Ε.Σ.Μ......18.10
20.40...Ε.Μ.Σ......20.50

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
7.00...............7.10
8.00....M.Σ.Ε......8.20
9.15....Σ.Μ.Ε......9.35
11.00...Ε.Σ.Μ......11.10
12.30...Σ.Μ.Ε......12.45
14.40...Ε.Σ.Μ......14.50
20.00...Ε.Μ.Σ......20.10

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ 

8.25....Μ.Σ.Ε......8.35
11.00...Μ.Σ.Ε......11.10
14.30...Μ.Σ.Ε......14.40


Μ.Σ.Ε = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ- ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
Ε.Σ.Μ = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ
Σ.Μ.Ε = ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ