ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

 • ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ
 • ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ
 • ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ
 • ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ  ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.10............7.25
8.15............8.30
9.00............9.35
10.30...........11.00
12.30...........12.45
13.10...........13.30
14.45...........15.00
18.45...........19.15
21.15...........21.45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ  ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.10............7.25
8.15............8.30
9.00............9.35
10.30...........11.00
12.30...........12.45
13.10...........13.30
14.45...........15.00
17.00...........17.30
18.45...........19.15
20.45...........21.00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ   ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.45............8.15
9.00............9.30
12.30...........12.45
15.05...........15.30
18.45...........19.15
21.15...........21.45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ- ΕΟΡΤΩΝ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ  ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
8.00............8.25
10.15...........10.45
15.05...........15.30
18.45...........19.15
21.00...........21.30