ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κ.ΑΓΡΟΥ

  • ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ
  • ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ
  • ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΑΒΒΑΤΟ
  • ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
6.45...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....7.15
7.30.................8.00
9.00.................9.20
11.30..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....12.00
13.10................13.30
14.15..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....14.40
15.05................15.30
18.45................19.00
21.15................21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
6.45...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....7.15
7.30.................8.00
9.00.................9.20
11.30..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....12.00
13.10................13.30
14.15..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....14.40
15.05................15.30
17.00................17.15
18.45................19.00
21.15................21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.45...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....8.00
9.00.................9.15
11.30..ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ.....12.00
14.05................14.20
15.05................15.20
18.45................19.00
21.15................21.30


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
8.00.................8.15
10.15................10.30
15.05................15.20
18.45................19.00
21.00................21.15