ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

  • ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ
  • ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ
  • ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΑΒΒΑΤΟ
  • ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ
7.00.....ΠΑΝ.....   7.15
8.30................8.45
10.30....ΠΑΝ........10.45
12.30...............12.45
14.30....ΠΑΝ........14.45
17.00....ΠΑΝ........17.15
19.25...............19.40

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ
7.00.....ΠΑΝ........7.15
8.30................8.45
10.30....ΠΑΝ........10.45
12.30...............12.45
14.30....ΠΑΝ........14.45
17.00....ΠΑΝ........17.15
20.40...............20.55


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ
7.00.....ΠΑΝ.....   7.15
8.30................8.45
10.30....ΠΑΝ........10.45
12.30...............12.45
14.30....ΠΑΝ........14.45
17.00....ΠΑΝ........17.15
19.25...............19.40

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ........ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ
8.40................8.55
12.25...............12.40
17.30...............17.45

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.