ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ......ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

7.40..............7.55
9.00..............9.15
12.00.............12.15


ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ