ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

  • ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ
  • ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ
  • ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΑΒΒΑΤΟ
  • ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7.00.............7.20
7.40.............8.00
8.20.............8.40
9.00.............9.30
10.00............10.30
11.00............11.30
12.00............12.30
13.00............13.20
13.40............14.00
14.20............14.40
15.00............15.00
16.00............16.15
17.00............17.15
18.00............18.15
19.00............19.15
20.00............20.15
21.00............21.15
21.30

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7.00.............7.15
7.20.............7.35
7.40.............7.55
8.00.............8.15
8.20.............8.35
8.40.............8.55
9.00.............9.15
9.30.............9.45
10.00............10.15
10.30............10.45
11.00............11.15
11.30............11.45
12.00............12.15
12.30............12.45
13.00............13.15
13.20............13.35
13.40............13.55
14.00............14.15
14.20............14.35
14.40............14.55
15.00............15.15
15.30............15.45
16.00............16.15
16.30............16.45
17.00............17.15
17.30............17.45
18.00............18.15
18.30............18.45
19.00............19.15
19.30............19.45
20.00............20.15
20.30............20.45
21.00............21.15
21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
7.30..............7.45
8.00..............8.15
8.30..............8.45
9.00..............9.15
9.30..............9.45
10.00.............10.15
10.30.............10.45
11.00.............11.15
11.30.............11.45
12.00.............12.15
12.30.............12.45
13.00.............13.15
13.30.............13.45
14.00.............14.15
15.00.............15.15
16.00.............16.15
17.00.............17.15
18.00.............18.15
19.00.............19.15
20.00.............20.15
21.00.............21.15
21.30

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ 
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ.....ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
8.00..............8.15
10.30.............10.45
12.00.............12.15
14.00.............14.15
15.00.............15.15
20.00.............20.15