ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ......ΑΠΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ
7.30.............7.45
8.15.............8.30
9.30.............10.00
10.45............11.00
12.15............12.30
14.35............14.50
17.30............17.45
21.15............21.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.......ΑΠΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ
7.30.............7.45
9.30.............10.00
10.45............11.00
13.15............13.30
14.35............14.50
18.00............18.15
20.40............20.55


ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ