ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κ.ΑΓΡΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.15....ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ....7.35
9.00.................9.15
11.30...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ....12.00
13.15................13.30
14.45................15.00
17.00................17.15
21.15................21.30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.15....ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ....7.35
9.00.................9.15
11.30...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ....12.00
13.15................13.30
15.05................15.20
18.00................18.15
21.15................21.30


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ