ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κ.ΑΓΡΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.15....ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ....7.35
9.00.................9.15
11.30...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ....12.00
13.15................13.30
14.20................14.35
17.00................17.15
21.15................21.30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ.........ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.15....ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ....7.35
9.00.................9.15
11.30...ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ....12.00
13.15................13.30
15.05................15.20
18.00................18.15
21.15................21.30


ΚΥΡΙΑΚΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΠΟ 16/6
ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
14.45 Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
ΑΛΛΑΖΕΙ   ΣΕ
14.20 ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
14.35 ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
14.45 ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ